вторник, 1 август 2023 г.

Til Death do us Part

Напоследък често си мисля за смъртта... И живота... Щях ли да направя това или онова, ако знаех, че този ден ми е последен? Имам отпечатан някъде срок на годност, но дали е още 3 дни или 3 години, кой да знае... Притискането от всички стани ме води до не съвсем безобидното допаминово пристрастяване и притъпяване до степен на вегетиране... Има ли изход този затворен цикъл?

Няма коментари: